Erik van Wensen

Mijn naam is Erik van Wensen en sinds 2005 ben ik als neuroloog werkzaam in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. Ik ben zowel liefhebber van het menselijk brein (zowel lichamelijk als geestelijk) als van sport en golf in het bijzonder. Helaas ben ik slachtoffer van de Yips. Dit is een neurologische “golfziekte”. Dit lijkt vooralsnog de ideale combinatie voor een verdiepingsslag in het fenomeen, om uiteindelijk tot een oplossing proberen te komen. Ik ben mij daarom de laatste jaren aan het verdiepen in de focale taak-specifieke dystonieën, waaronder de Yips vallen. Andere vormen van deze categorie dystonieën zijn darteritis en de zwabberschaats, zie ook varianten van de Yips . In 2009 bedacht ik voor het eerst om mij in deze Yips te gaan verdiepen en dat heeft geresulteerd in het oprichten van de Dutch Yips Study. Nu 10 jaar verder zijn de eerste 2 publicaties een feit en is er een promotie-onderzoek gestart in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen en de Radboud Universiteit. Per 1 januari 2020 werk ik drie dagen als neuroloog in Gelre Ziekenhuizen en twee dagen per week als onderzoeker bij FSG-health in het kader van mijn promotie-onderzoek naar de Yips. Dit is nauwe samenwerking met mijn promotoren hoogleraar neurologie Marina de Koning, hoogleraar sportgeneeskunde Hans Zwerver en associate-professor Bart van de Warrenburg. Tevens werk ik samen met oud olympisch schaatser Beorn Nijenhuis die tegelijkertijd een promotie-onderzoek doet naar de zwabbervoet, de evenknie van de Yips bij het schaatsen.

Dutch Dutch English English