Wat is de Dutch Yips Study?

De Dutch Yips Study is een verzameling van studies over de Yips bij golfers in Nederland. De eerste studie werd gedaan op de Rosendaelsche golfclub en was erop gericht om te onderzoeken hoe vaak de Yips voorkomen onder gewone golfers en wat mogelijke risicofactoren zijn. Onder de deelnemers werd 1 kaartje verloot voor Beat the Pro op het KLM-open van 2018, 10 tickets voor het KLM-open 2018 en doosjes Nassau Quattro-DYS-ballen. Daarmee probeer we tot een oplossing te komen voor dit hinderlijke maar o zo fascinerende fenomeen. 

Op 8 mei 2019 werden op het 4th International Congress on Treatment of Dystonia in Hannover de eerste resultaten gepresenteerd van de 1e Dutch Yips Study die in 2018 op de Rosendaelsche Golf Club werd uitgevoerd.

Van de 912 leden die konden meedoen, hadden 234 leden (26% !!) de enquête ingevuld. 150 Mannelijke leden en 86 vrouwelijke leden hebben meegedaan. 52 Leden gaven aan de Yips te hebben, dat is 22% van de deelnemers en bijna 6 % van alle leden. Een ongekend aantal ! Risicofactoren lijken geslacht ( P= 0.0001), een 1e graads-familielid met de Yips (P= 0.003) en roken (P=0.02). Alle resultaten worden op dit moment verder onderzocht en klaargemaakt voor publicatie. Eind van het jaar hoop ik het artikel te publiceren in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Vanaf 10 juli 2019 werk ik samen met Jochem Burghouts, PGA A Golfprofessional en het CAPTO Precision Putting Technolgy Systeem om proberen een gouden standaard te vinden voor het aantonen van de Yips en deze te kunnen analyseren, om zo meer kennis en begrip te krijgen in het fenomeen, op zoek naar de oplossing

Dutch Dutch English English