Wat kan je er tegen doen?

Als 1e is er tot op heden nog geen effectieve, definitieve oplossing voor. Dat is dan ook het uiteindelijk doel van dit promotieonderzoek “de Dutch Yips Study”; het vinden van de beste oplossing voor deze hinderlijke “golfziekte”.

Waar iemand evt. bij gebaat kan zijn:

  1. Verander de grip, waarbij het mijns inziens essentieel is dat de dominante hand uitgeschakeld wordt, dat is meestal de hand waarmee u schrijft. Dus een “reversed grip”, “The Pencil” of “The Claw”  kan helpen.
  2. Neem een andere putter, met name de verlengde putter kan de Yips uitschakelen. Bedenk wel dat u hem niet mag verankeren tegen het lichaam (met uitzondering van de onderarm)
  3. EMDR kan mogelijk effect hebben, maar is nog niet bewezen. In nauwe samenwerking met Pieter-Jan Bogaard, psychiater te Sneek, is er een experimentele, gestandaardiseerde EMDR-behandeling opgesteld om bij slachtoffers de Yips te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Inmiddels zijn er 6 golfers met de Yips geïncludeerd in een 1e pilot-studie en wij hopen de resultaten hiervan eind dit jaar te publiceren. Zie ook https://www.improsight.com/
  4. Hypnose kan mogelijk effect hebben, maar is nog niet bewezen. In nauwe samenwerking met Marleen Tibben, psycholoog te HSK-Woerden, is er een experimentele, gestandaardiseerde behandeling opgesteld om bij diverse sporters met verschillende soorten Yips deze te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Inmiddels zijn er 5 sporters  geïncludeerd in een 1e pilot-studie en wij hopen de resultaten hiervan eind dit jaar te publiceren.
  5. Medicatie: er is tot op heden nog niets daadwerkelijk bewezen. Te denken valt aan beta-blokkers, benzodiazepinen en bepaalde anti-depressiva.
Dutch Dutch English English