Wat kan je er tegen doen?

 

 

Als 1e is er tot op heden nog geen effectieve, definitieve oplossing voor. Dat is dan ook het uiteindelijk doel van deze Dutch Yips Study: het vinden van de beste oplossing voor deze hinderlijke “golfziekte”.

Waar iemand evt. bij gebaat kan zijn:

  1. Verander de grip, waarbij het mijns inziens essentieel is dat de dominante hand uitgeschakeld wordt, dat is meestal de hand waarmee u schrijft. Dus een “reversed grip”, “The Pencil” of “The Claw” zouden kunnen helpen.
  2. Neem een andere putter, met name de verlengde putter kan helpen.
  3. Hypnose kan helpen, maar weet wel dat dat na enige tijd is uitgewerkt
  4. Medicatie: er is tot op heden nog niets daadwerkelijk bewezen. Te denken valt aan beta-blokkers, benzodiazepinen en bepaalde anti-depressiva.

 

In nauwe samenwerking met Pieter-Jan Bogaard, psychiater te Sneek, is er een experimentele, gestandaardiseerde behandeling opgesteld om bij slachtoffers de Yips te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Zie ook https://www.improsight.com/

Dutch Dutch English English